Dzień Misia

Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie.

W towarzystwie misia do szkoły przyszło dziś:
klasa 4 – 69%
klasa 5 – 44%
klasa 6 – 80 %
klasa 7 – 100%
klasa 8 – 23 %