Z wizytą w Sejmie

30 września 2022 roku, na zaproszenie Posła na Sejm RP – Pana Mieczysława Kazimierza Baszko, odwiedziliśmy siedzibę Sejmu RP w Warszawie.

Wycieczka szkolna do Warszawy została zaanonsowana już w maju ubiegłego roku szkolnego, podczas wizyty Pana Posła w naszej szkole. Otrzymaliśmy wtedy oficjalne zaproszenie do odwiedzin miejsca pracy Pana Posła w Warszawie.

 W wycieczce uczestniczyło 25 uczniów z naszej szkoły. Niestety nie wszyscy chętni mogli wziąć w niej udział. Pierwszeństwo należało się  uczniom biorącym udział w konkursie Wiedzy o Sejmie, a także reprezentującym naszą Szkołę w innych konkursach tematycznych, artystycznych, i tym działającym społecznie na jej rzecz.

W wycieczce brali też udział nasi sąsiedzi –  25 uczniów ze  SP w Szudziałowie wraz z opiekunami.

Wyprawa rozpoczęła się o 6 rano. Wyjechaliśmy spod szkoły punktualnie i w miłej atmosferze szybko zmierzaliśmy w kierunku Warszawy. Po drodze nie było żadnych korków, więc do stolicy przybyliśmy przed wyznaczoną godziną. Jednak Pan Poseł już na nas czekał. Wspólnie zapaliliśmy znicze pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

O godzinie 11 rozpoczęliśmy zwiedzanie Sejmu. Rejestracja gości i skomplikowane procedury bezpieczeństwa zajęły trochę czasu, ale pani przewodnik cierpliwie na nas czekała. Po obejrzeniu wystawy o historii siedziby władzy ustawodawczej, przeszliśmy do najbardziej znanej sali w polskiej polityce – Sali Posiedzeń Sejmu. Widzieć takie miejsce na żywo, to coś zupełnie innego niż transmisje telewizyjne. Dowiedzieliśmy się, gdzie siedzą posłowie poszczególnych klubów oraz najważniejsze osoby parlamentu, jak wygląda codzienna praca posłów oraz ich udział w wielu komisjach.

Po wyjściu z Sali Posiedzeń udaliśmy się do holu głównego, gdzie obejrzeliśmy pamiątkowe tablice poświęcone nieżyjącym już parlamentarzystom. Byliśmy też świadkami wywiadów, które obywają się w strefie dziennikarzy. Zrobiliśmy  wspólne pamiątkowe zdjęcie, na często oglądanych w telewizji, sejmowych schodach.

Zwiedzanie Sejmu zakończyliśmy w stołówce sejmowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. Oczywiście wcześniej ponownie musieliśmy przejść kontrolę bezpieczeństwa.

Po posiłku przyszedł czas na pożegnanie się z Panem Posłem i Sejmem, lecz nie był to koniec wycieczki. W planach mieliśmy jeszcze zwiedzanie Zamku Królewskiego i Starego Miasta. Okazało się, że Sala Tronowa jest pełna blasku, a dzieła Jana Matejki robią wrażenie. Rejtan na obrazie “Upadek Polski” wyglądał tak autentycznie.

Spacer uliczkami Starego Miasta w towarzystwie naszego przewodnika – pana Mariusza Łapińskiego (nauczyciela historii z Szudziałowa) był długi, owocny i bardzo historyczny. Chcemy więcej takich lekcji!

Na trasie zobaczyliśmy prawdziwe symbole Warszawy: Kolumnę Zygmunta, Archikatedrę św. Jana, najważniejsze warszawskie pomniki – Małego Powstańca,  Warszawskiej Syrenki, Adama Mickiewicza, Jana Kilińskiego, Józefa Piłsudskiego, a także Rynek Starego Miasta, malownicze uliczki oraz Barbakan. Widzieliśmy też Rezydencję Prezydenta RP – Pałac Belwederski. Ostatnim punktem na naszym szlaku był Grób Nieznanego Żołnierza i Schody SmoleńskiePomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

Po kolacji w McDonald’s około godziny 22 wróciliśmy szczęśliwie  do Krynek.

Wizyta w Sejmie RP była ważnym doświadczeniem. W imieniu uczestników wycieczki i całej szkoły, chcielibyśmy raz jeszcze podziękować Panu Posłowi Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko za zaproszenie. Mamy nadzieję, że nasze przyjacielskie kontakty będą w przyszłości owocować jeszcze niejednym spotkaniem.

Dziękujemy naszemu przewodnikowi Panu Mariuszowi Łapińskiemu. Serdecznie pozdrawiamy też uczniów i Pana Dyrektora Krzysztofa Bacha z  SP z Szudziałowa – naszych współtowarzyszy wyprawy. Razem zawsze raźniej!

Uczestnicy…. może przyszli parlamentarzyści…