Spotkanie z Rodzicami – 7 lutego – poniedziałek po feriach

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas 1-8 SP na  spotkania  z wychowawcami klas, które odbędą się 7  lutego 2022 r. (poniedziałek)  zdalnie za pośrednictwem platformy Google Classroom. Rodzice łączą się poprzez konta swoich dzieci. 

Godziny spotkania:

  • klasa 1 – 16.00
  • klasa 2 – 16.30 
  • klasa 3 – 16.00
  • klasa 4 – 16.30  
  • klasa 5 – 17.00
  • klasa 6 – 16.00
  • klasa 7 – 16.30
  • klasa 8 – 17.30
Serdecznie zapraszamy Rodziców oddziału przedszkolnego na  spotkania  z wychowawcą grupy, które odbędzie się 7  lutego 2022 r. (poniedziałek)  stacjonarnie w budynku Przedszkola. Rodzice przed wejściem do budynku nakładają maseczki, dezynfekują dłonie.

Rodzice grupy maluchów i starszaków kontaktują się z wychowawcą, w razie potrzeby, indywidualnie za pośrednictwem platformy Google Classroom.