WALENTYNKI

Walentynki.

Z tej okazji wczoraj ododbyła się dyskoteka. Serdecznie dziękujemy paniom Sławomirze Niedźwiedź, Joannie Trzonkowskiej, Barbarze Turycz i Bogusławie Tryzna  za pełnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą a pani Elżbiecie Czeremcha za udostępnienie sali GOK-u.
Dziś działała "Poczta Walentynkowa" i każdy mógł odnaleźć swojego "serduszkowego przyjaciela".

ALBUM