Zabawa karnawałowa

"Karnawał. W karnawale wszyscy urządzają bale.

Czytaj więcej...

WALENTYNKI

Walentynki.

Czytaj więcej...

Kodowanie na dywanie

Wstępem do znajomości układu współrzędnych są "dyktanda graficzne"  podczas, których uczniowie kodują różne obrazki.

Czytaj więcej...

Dzień Wzorowego Ucznia

Czytaj więcej...

Zebranie z rodzicami

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców

na śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania uczniów.

3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
– zebranie z wychowawcą w sali.

Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców z dyrektorem

odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 17.00 w bibliotece szkolnej.