Aktualności szkolne

Dzień wolny

Przypominamy, że poniedziałek, 14 października 2019r.

jest w Szkole Podstawowej w Krynkach dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach informuje,

że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalony został kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Czytaj więcej...

Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy Rodziców
uczniów SP
i dzieci uczęszczający do Przedszkola
na spotkanie z wychowawcami klas/oddziałów,
które odbędzie się 12 września o godzinie 16.30.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach odbędzie się w poniedziałek 02 września 2019r. o godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy Uczniów wraz z Rodzicami.

Do przedszkola Dzieci powinny być przyprowadzone zgodnie z godzinami zadeklarowanymi we wnioskach przyjęć.

Zeszyty do języka angielskiego

Przypominamy uczniom klas IV - VII SP o konieczności zakupu, na własny koszt, zeszytu do języka angielskiego.

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Czytaj więcej...