Aktualności szkolne

Opieka dzieciom przedszkolnym

W środę – 17 kwietnia 2019r. – w związku z trwającą akcją protestacyjną

jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dzieciom przedszkolnym tylko w godzinach 8.00 – 12.00.

W dniach 18 i 19 kwietnia 2019r. (czwartek i piątek)  opieka dzieciom przedszkolnym może być zapewniona

tylko na świetlicy szkolnej od godziny 8.00 do godziny 15.00.

W tej sprawie prosimy o zgłaszanie się osobiste do dyrektora Anny Tomulewicz – tel. 502 654 026.

We wtorek – 23 kwietnia 2019r. –  przedszkole pełni dyżur od godziny 7.00 do godziny 16.00.

Godziny pracy przedszkola

Informujemy, że w związku z trwającą w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach akcją protestacyjną,

w dniu 15 marca 2019r. przedszkole pracuje do godziny 13.45.

Egzaminy ósmoklasisty

Informujemy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem:

1. 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) - godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego

2. 16 kwietnia 2019r. (wtorek) - godz. 9.00 - egzamin z matematyki

3. 17 kwietnia 2019r. (środa) - godz. 9.00 - egzamin z języka obcego.

Przypominamy, że w dniu egzaminu uczniowie powinni przyjść do szkoły na godzinę 8.30

oraz powinny posiadać długopisy z czarnym atramentem i legitymacje szkolne.

Rekolekcje Wielkopostne

Przypominamy, że Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się w piątek (12 kwietnia 2019r.)

- godz. 8.00 - w cerkwi (zmiana godziny)

- godz. 11.30 - w kościele

Uczniowie uczestniczą pod opieką Rodziców/Opiekunów

(w szkole jest to dzień wolny wg kalendarza dyrektora szkoły - egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego)

Egzamin gimnazjalny

Informujemy, że egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

odbędzie się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dyrekcja ZSS w Krynkach

Zajęcia z Przesiębiorczości

W naszej szkole będą się odbywały obowiązkowe zajęcia z "Przedsiębiorczości" w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji...".

Poniżej lista uczestników z podziałem na grupy.

Czytaj więcej...