Opłata za wyżywienie - marzec 2018

Opłata za wyżywienie – marzec 2018r.

 Uczniowie

zupa – 12zł

obiad (zupa + drugie danie) – 60zł

Nauczyciele

zupa – 14zł

obiad (zupa + drugie danie) – 80zł

Pracownicy

80zł + 6,40zł (8% vat) = 86,40zł

Należność prosimy wpłacać na konto 70 8060 0004 0420 0127 2000 0030

w terminie do 15 marca 2018r.

Informację o wpłatach za Przedszkole można uzyskać u Pani Krystyny Lingo

lub wychowawczyń poszczególnych grup.