Aktualności szkolne

Wywiadówka

13 listopada 2019r. (środa) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami.

Serdecznie zapraszamy Rodziców/Opiekunów ucziów klas I - III SP na godz. 16.00,

natomiast Rodziców/Opiekunów uczniów klas IV - VIII SP na godzinę 16.30.