Aktualności szkolne

Zmiany w planie lekcji

Zmiany w planie lekcji w dniu 24.04.2019r. (środa)

 

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom rodziców pracujących od godziny 7.00 do godziny 16.00

Godz. 7.00 – 13.00

Grażyna Kalińska

Godz. 11.30 – 16.00

Elżbieta Skrouba

 Klasy I-III SP - plan lekcji nie uległ zmianie!

Klasy IV-VIII SP

KLASA

IV – 8.00

V – 8.45

VI – 8.00

VII – 8.00

VIII a – 8.00

 VIII b – 8.00

przyroda

-

j. polski

historia

informatyka

fizyka

j. polski

matematyka

zaj. technicz.

j. rosyjski

godz. wych.

godz. wych

technika

j. polski

przyroda

j. angielski

matematyka

j. angielski

j. angielski

j. angielski

technika

j. polski

matematyka

j.polski

 

informatyka

j. angielski

 

j. polski

wos

 

 

historia

 

j. polski

j. rosyjski

 

 

zaj. komp.

 

 

 

 Zajęcia z przedsiębiorczości  w klasach VIII odbędą się 25 kwietnia.

 Klasa III Gimnazjum

Godz. 8.00

j. polski

geografia

edb

j. rosyjski