Krynki i okolice

Historia szkolnictwa w Krynkach

 

Czas bezlitośnie zaciera pamięć o ludziach,ich życiu i działaniach. Każda miejscowość ma swoją historię - przeszłość ciekawą, godną pamięci w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, którą powinna znać, przekazywać następnym pokoleniom i chronić ją od zapomnienia. Historię szkolnictwa w Krynkach należy rozpatrywać od czasów carskich. Na terenie Krynek do 1914 roku istniały następujące szkoły:

 

 

  1. Narodnoje Uczyliszcze - szkoła jednoklasowa o 100 uczniach.
  2. Szkoła dwuklasowa przy Alei Szkolnej - w klasie I było 35 uczniów,w klasie II - 30. Pracowało w niej 2 nauczycieli.
  3. Szkoła dla dziewcząt - 3 klasy.
  4. Wyższa Naczalnaja Szkoła - brak dokładnych danych.

    Czytaj więcej...

Krynki wczoraj

Krynki wczoraj

Uśpiona w kotlinie, niewielka osada - Krynki. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od słowa "krynica", ponieważ znajduje się tu wiele małych źródeł - krynic. Zaczątkiem Krynek był dwór książęcy, zbudowany przed 1429 rokiem przy ważnym trakcie z Grodna do Brześcia i dalej do Krakowa. Siedziba dworska w Krynkach stanowiła miejsce pobytu dworu królewskiego w czasie podróży z Krakowa do Wilna. W 1434 roku odbyło się w dworze królewskim spotkanie powracającego z łowów w Puszczy Białowieskiej króla Władysława Jagiełły z wielkim księciem litewskim - Zygmuntem Kiejstutowiczem. Na prośbę Zygmunta została tu odnowiona i zacieśniona unia Litwy z Koroną. W 1509 roku król Zygmunt Stary nadał Krynkom herb. Jest to złoty gryf stojący na tylnych łapach, tarcza herbu jest koloru błękitnego. Od tego momentu Krynki występują jako miasto, a mieszkańcy noszą nazwę mieszczan. W roku 1522 ten sam monarcha ufundował w Krynkach kościół, a w 1540 roku wydał przywilej na cotygodniowy targ. W dniu 22 listopada 1569 roku król Zygmunt August nadał Krynkom prawa miejskie magdeburskie, które zapewniły miastu samorząd i autonomię. Krynki rozwijały się pomyślnie, gdyż w 1578 roku rozróżniano już Stare Miasto z rynkiem i trzema ulicami oraz Nowe Miasto - z rynkiem i dziesięcioma ulicami.

Czytaj więcej...

Wędrówka po naszych terenach


Zapraszamy do wspólnej wędrówki po naszych pięknych, ciekawych zakątkach i do głębokiego, pełną piersią oddechu - powietrze tu czyste i zdrowe. Centrum Krynek - Plac Jagielloński, zdobi go zielona wysepka - oaza dobra na krótki wypoczynek wśród wielu ciekawych gatunków drzew i krzewów (sosna czarna, daglezja, jodła kalifornijska, żywotnik zachodni). Ulica Kościelna - w głębi dorodne lipy drobnolistne, po prawej stronie, za mostem obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy, za którym widnieje zalew o powierzchni około 5 ha. Zbiornik jest siedliskiem wielu organizmów roślinnych i zwierzęcych, można tu powędkować. Nieco wyżej, wspierając się o zalew, rozciągają się pozostałości parku dworskiego, zwanego Starym Parkiem. Wspaniale relaksuje spacer alejkami, nieco zarośniętymi, zatopionymi wśród okazałych rozłożystych, dających przyjemny chłodek lip. Tutaj swoje źródła bierze Krynka i kieruje swe wody w stronę granicy państwa z Białorusią. Czas i wojny zniszczyły budynki istniejącego tu niegdyś folwarku de Virionów. Jedyną pozostałością są ruiny obory.

Czytaj więcej...