Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu. Wszystkie zadania, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wybranej przez siebie formie:

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku arkusza,
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Prosimy, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli  e-mailem z załączonymi pracami (albo plikiem w edytorze tekstu, albo fotografią rozwiązanego arkusza, albo fotografią karty odpowiedzi, albo fotografią kartek, zawierających rozwiązania).

Informacja zwrotna, dotycząca wyników zostanie podana przez nauczycieli  podczas spotkania on-line bądź w postaci krótkiego komentarza w e-mailu wysłanego do ucznia.

Szczegółowe informacje na stronie : https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Uwaga: w egzaminie próbnym uczestniczą wszyscy uczniowie klasy VIII.

Powodzenia!