Spotkanie Rodziców z wychowawcami i nauczycielami

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas 1-8 SP na spotkania  z wychowawcami klas oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami,

które odbędą się dnia 15 listopada 2022 r. (wtorek) o  godzinie 16.30.

Prosimy potraktować swoją obecność na zebraniu jako obowiązkową.

 Przydział sal:

  • klasa 1 – sala 1076
  • klasa 2 – sala 1320
  • klasa 3 – sala 1333
  • klasa 4 – sala 1000
  • klasa 5 – sala 1573
  • klasa 6 – sala 1569
  • klasa 7 – sala 1525
  • klasa 8 – sala 1025