Ważne informacje

RODZICE dzieci uczęszczających do PRZEDSZKOLA!

Informujemy Rodziców, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (20.11.2020r.) do przedszkola nie mogą przychodzić dzieci, jeżeli ich domownicy przebywają na kwarantannie. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie.


Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W tym roku do szkoły nie wrócimy. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, które zostały ogłoszone 21 listopada, zdalne nauczanie zostało przedłużone do Świąt Bożego Narodzenia. Potem nastąpi przerwa świąteczno-noworoczna, a po niej  od razu ferie zimowe, które w całym kraju potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. (z planowanym zakazem organizacji wyjazdów). 


Zajęcia w naszej szkole są  prowadzone za pośrednictwem e-learningowej platformy edukacyjnej:  Google Classroom  zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Google Classroom


Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole), po zgłoszeniu rodzica  do wychowawcy lub dyrektora.


Uczniowie, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, mogą uczęszczać na świetlicę szkolną, po zgłoszeniu rodzica  do wychowawcy lub dyrektora.