Uczniowie klas 4-8 kontynuują naukę zdalną

Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia zdalne w szkole dla uczniów klas 4-8, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować w szkole. 

Zajęcia uczniów klas 4-8  są  prowadzone za pośrednictwem platformy:  Google Classroom zgodnie z  planem lekcji.

Google Classroom