OGŁOSZENIE

Bardzo prosimy Rodziców o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w ZSS w Krynkach i podań korzystania z obiadów szkolnych. 

Dokumenty, do pobrania u intendentki Pani Krystyny Stefanowicz, należy złożyć do 2 września 2019 roku. 

Świetlica zapewnia opiekę dzieciom po skończonych lekcjach do godziny 16 w dniach zajęć dydaktycznych.