„Jesteśmy Polakami!”

Przedszkolacy zostali wprowadzeni w tematykę uroczystości święta flagi poprzez pogadankę na temat symboli narodowych, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego oraz zawieszenie flagi na budynku przedszkola.

ALBUM