Legendy polskie

Prace  plastyczne dzieci  z oddziału przedszkolnego nt: „Legendy polskie”.

Album