Zerówkowe Święto Drzewa

„Święto Drzewa" jest programem edukacji ekologicznej. Zerowiaki obchodziły to święto  10 października. Jest to dzień w przedszkolu, w którym myślimy nie tylko o sobie, ale i o innych, bo jeśli będziemy dbać o naszą planetę, sadzić drzewa, szanować otaczającą nas przyrodę, wszyscy będziemy żyć dłużej i zdrowiej.

ALBUM