WALENTYNKI

Utworzono: piątek, 14 luty 2020 16:51
Poprawiono: piątek, 14 luty 2020 21:36
Agnieszka Kwasiborska
Odsłony: 237

Walentynki.

Z tej okazji wczoraj ododbyła się dyskoteka. Serdecznie dziękujemy paniom Sławomirze Niedźwiedź, Joannie Trzonkowskiej, Barbarze Turycz i Bogusławie Tryzna  za pełnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą a pani Elżbiecie Czeremcha za udostępnienie sali GOK-u.
Dziś działała "Poczta Walentynkowa" i każdy mógł odnaleźć swojego "serduszkowego przyjaciela".

ALBUM