Kodowanie na dywanie

Utworzono: piątek, 14 luty 2020 16:33
Poprawiono: piątek, 14 luty 2020 16:52
Agnieszka Kwasiborska
Odsłony: 160

Wstępem do znajomości układu współrzędnych są "dyktanda graficzne"  podczas, których uczniowie kodują różne obrazki.

ALBUM