Kodowanie na dywanie

Wstępem do znajomości układu współrzędnych są "dyktanda graficzne"  podczas, których uczniowie kodują różne obrazki.

ALBUM