Zebranie z rodzicami

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców

na śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania uczniów.

3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
– zebranie z wychowawcą w sali.

Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców z dyrektorem

odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 17.00 w bibliotece szkolnej.