Odwiedziny w Straży Granicznej

Klasa II i III odwiedziły Straż Graniczną w Krynkach.

ALBUM