Opłata za wyżywienie - czerwiec 2019

Opłata za wyżywienie - czerwiec 2019r.    

UCZNIOWIE

ZUPA – 6zł

 OBIAD (zupa + drugie danie) – 25zł

NAUCZYCIELE

OBIAD (zupa + drugie danie) – 30zł

PRACOWNICY

ZUPA – 6zł + 0,48zł ( 8% VAT) = 6,48zł

OBIAD (zupa + drugie danie)  – 30zł + 2,40zł (8% VAT) = 32,40zł

Należność prosimy wpłacać na konto 70 8060 0004 0420 0127 2000 0030

w terminie do 15 czerwca 2019r.