Godziny pracy biblioteki

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.35-8.45

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

8.45-9.45

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

9.45-10.45

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

10.45-11.45

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

11.45-12.45

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

12.45-13.45

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka