Aktualności szkolne

Egzaminy ósmoklasisty

Informujemy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem:

1. 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) - godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego

2. 16 kwietnia 2019r. (wtorek) - godz. 9.00 - egzamin z matematyki

3. 17 kwietnia 2019r. (środa) - godz. 9.00 - egzamin z języka obcego.

Przypominamy, że w dniu egzaminu uczniowie powinni przyjść do szkoły na godzinę 8.30

oraz powinny posiadać długopisy z czarnym atramentem i legitymacje szkolne.