Aktualności szkolne

Egzamin gimnazjalny

Informujemy, że egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

odbędzie się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dyrekcja ZSS w Krynkach