Aktualności szkolne

Informacja o odwołaniu zajęć w ZSS w Krynkach

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Uczniów naszej Szkoły oraz Przedszkola!

W poniedziałek 08 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach rozpoczęta zostanie akcja protestacyjna, która będzie trwać do odwołania.

Nauczyciele, którzy nie zadeklarowali przystąpienia do strajku, będą sprawowali opiekę w jednej grupie przedszkolnej (maksimum 25 dzieci) oraz w świetlicy szkolnej (maksimum 25 uczniów). Uczniowie klasy III gimnazjum będą uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do egzaminu z fizyki i z języka polskiego.

W dniach odwołania zajęć uczniowie mogą korzystać z wyżywienia w stołówce szkolnej w godzinach 11.30 – 12.30. Jeżeli w tych dniach dziecko nie będzie korzystało z wyżywienia, należność zostanie uregulowana w następnym miesiącu.

W tych dniach, dzięki zrozumieniu i wsparciu Burmistrza Krynek - Pani Joalnty Gudalewskiej, zostanie również zorganizowana opieka w Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Grodzieńska 7) – około 30 osób oraz w Bibliotece Publicznej (ul. Cerkiewna 3), również około 30 osób.

O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie szkoły: www.szkolakrynki.pl

Dyrekcja ZSS w Krynkach