Aktualności szkolne

Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć w ZSS w Krynkach

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Uczniów naszej Szkoły oraz Przedszkola!

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 08.04.2019r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć. Wynika to z niemożliwości zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne zaplanowanie możliwości zapewnienia swojemu Dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej i przedszkolu będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów/dzieci przekroczy dopuszczalne maksimum – nie więcej niż 25 osób na nauczyciela. W związku z tym, w pierwszej kolejności opieką mogą być objęte dzieci obojga rodziców pracujących lub rodzica samotnie wychowującego dziecko. Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość, a także zapewnienie opieki dzieciom na czas trwania strajku. Bardzo prosimy o zrozumienie nas  w tej trudnej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że uczniowie korzystający z wyżywienia w szkolnej stołówce mogą, w dniach odwołania zajęć, z tego wyżywienia korzystać  w godzinach 11.30 – 12.30.

Przypominamy Rodzicom/Opiekunom, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika. Okres usprawiedliwiający nieobecność rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie szkoły: www.szkolakrynki.pl

Dyrekcja ZSS w Krynkach