Aktualności szkolne

Numer konta Rady Rodziców

W związku z licznymi pytaniami Rodziców/Opiekunów naszych Uczniów przypominamy nr konta Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach, na które można dokonywać wpłat na RR.

94 8060 0004 0420 2408 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.