Małe Miasteczko

Prace zdalne zerowiaków do wiersza pt: "Małe miasteczko".

Album