Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Utworzono: piątek, 27 marzec 2020 10:52
Poprawiono: niedziela, 05 kwiecień 2020 17:42
Agnieszka Kwasiborska
Odsłony: 263

Drodzy Ósmoklasiści

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu. Wszystkie zadania, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wybranej przez siebie formie:

Prosimy, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli  e-mailem z załączonymi pracami (albo plikiem w edytorze tekstu, albo fotografią rozwiązanego arkusza, albo fotografią karty odpowiedzi, albo fotografią kartek, zawierających rozwiązania).

Informacja zwrotna, dotycząca wyników zostanie podana przez nauczycieli  podczas spotkania on-line bądź w postaci krótkiego komentarza w e-mailu wysłanego do ucznia.

Szczegółowe informacje na stronie : https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Uwaga: w egzaminie próbnym uczestniczą wszyscy uczniowie klasy VIII.

Powodzenia!